Co zrobiliśmy z wolnością?

Międzynarodowa czesko-polska konferencja o zwycięstwach i przegranych ludzi opozycji po roku ’89

 

Konferencję organizują „Lidové noviny“ jako punkt kulminacyjny obchodów 120. rocznicy swego powstania. „Lidové noviny“ problematyką Europy Środkowej zajmują się od wielu lat i nieprzerwanie podkreślają znaczenie związków politycznych, ekonomicznych i kulturowych łączycych kraje naszego regionu. Ścisła współpraca pomiędzy czeską i polską opozycją bezpośrednio przed upadkiem komunizmu znajduje odzwierciedlenie w zasadniczym znaczeniu obecnej współpracy czesko-polskiej.

Wybrany temat konferencji odnosi się również do genezy obecnego kształtu dziennika „Lidové noviny“, który został reaktywowany w roku 1988 jako głos czeskiej opozycji.

 

Temat konferencji

Głównym tematem przygotowywanej dwudniowej konferencji są pytania związane z rolą ludzi z opozycji po roku 1989. Z jakim wyobrażeniem przystępowali do budowania demokracji i jak wprowadzali je w życie? W czym odnieśli sukces a w jakich obszarach ponieśli porażkę? Jakie podziały nastąpiły wewnątrz opozycji i w jakim kierunku przebiegały? Poszczególne panele dyskusyjne będą analizować te pytania z perspektywy polityki, gospodarki i mediów. Drugim filarem konferencji jest temat stosunków czesko – polskich po upływie prawie ćwierćwiecza od upadku reżimu komunistycznego, i to jak w politycznym wymiarze państw leżących „pomiędzy Moskwą a Brukselą”, tak w wymiarze kulturalnym bliskich a jednocześnie odległych społeczeństw.

 

Dla kogo przeznaczona jest konferencja

Konferencja jest otwarta dla publiczności, wstęp wolny. Jeżeli chcesz wziąć udział w konferencji, prosimy o rejestrację e-mailem na adresie konference120@lidovky.cz.

Pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Jana Kohouta

 

21. i 22. listopada 2013, Pałac Černínów, Loretánské náměstí 5, Praga