Międzynarodowa czesko-polska konferencja o zwycięstwach i przegranych ludzi opozycji po roku ’89

Miejsce konferencji

Konferencja odbędzie się w Pałacu Czerninów – siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, na Placu Loretańskim w Pradze (Hradczany)

 

Černínský palác

Loretánské náměstí 101/5, 118 00, Praga 6 - Hradczany