Międzynarodowa czesko-polska konferencja o zwycięstwach i przegranych ludzi opozycji po roku ’89

Temat konferencji

 

● Stosunki polsko-czeskie: spojrzenie w przyszłość

● Co zamierzaliśmy…? Polski i czeski ruch dysydencki:  porównanie i znaczenie dla europejskiej myśli politycznej

● ...A co udało się osiągnąć?: ocena roli ludzi opozycji w polityce po roku 1989

● Reforma ekonomiczna, jej inspiracje i rezultaty

● Ludzie opozycji a wolne media: Lidové noviny, Gazeta Wybocza i inni

● Polacy i Czesi 25 lat później: kultura i społeczeństwo

 

Kompletny program TUTAJ.