Międzynarodowa czesko-polska konferencja o zwycięstwach i przegranych ludzi opozycji po roku ’89

Strona czeska:

Vladimír Dlouhý (1953)

jest ekonomistą i były wicepremier i minister przemysłu i handlu. Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Pradze, w latach 1977 i 1978 studiował na Uniwersytecie Katolickim w Leuven a do upadku komunizmu pracował w Instytucie Prognoz Akademii Nauk. Minister rządu federalnego do roku 1992. Po rozpadzie Forum Obywatelskiego wstąpił w roku 1991 do partii ODA, z ramienia której, w latach 1992 do 1997 był w rządzie Václava KlausaMinistrem Przemysłu i Handlu. Po odejściu z polityki działa w sektorze prywatnym.

Pavel Rychetský (1943)

jest Przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego. Ukończył Wydział Prawa UK w Pradze, w drugiej połowie lat 60. był członkiem Komunistycznej Partii Czechosłowacji. Był sygnatariuszem Karty 77 i publikował w prasie podziemnej, m. in. również w LN. W latach 1990 do 1992 był wicepremierem rządu federalnego, wicepremierem był również w latach 1998 do 2002 w gabinecie Miloša Zemana. Od roku 2003 jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Miloš Doležal (1970)

jest poetą, pisarzem i publicystą. Ukończył Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola. W Czeskim Radiu, w którym pracuje od roku 1998, zajmuje się czeską i światową poezją. Jest autorem i współautorem szeregu dokumentów i programów zajmujących się II. wojną światową i terrorem komunistycznym w Czechosłowacji. Jego książka „Jako bychom dnes zemřít měli”, traktująca o życiu i śmierci księdza Josefa Toufara, zamęczonego przez komunistów, zyskała w ubiegłorocznej ankiecie LN ocenę Książka Roku.

Jiří Schneider(1963)

jest dyplomatą. Ukończył Politechnikę Praską. Posłem Parlamentu Federalnego został po pierwszych wolnych wyborach w roku 1990. Od roku 1993 pracuje w ministerstwie spraw zagranicznych. W latach 1995 do 1998 był ambasadorem w Izraelu, w latach 2005 do 2010 był dyrektorem programowym Instytutu Studiów Bezpieczeństwa w Pradze. Od roku 2010 jest pierwszym zastępcą ministra spraw zagranicznych, a rok później również sekretarzem stanu ds. europejskich.

Petr Fiala (1964)

jest politykiem i profesorem uniwersyteckim. Ukończył historię i język czeski i literaturę na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Po listopadzie1989 pracował jako dziennikarz w „Lidové demokracii” i w czasopiśmie „Proglas”. Jest współtwórcą katedry politologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Masaryka, w roku 2002 został mianowany profesorem politologii w Republice Czeskiej. W latach 2004 do 2011 był rektorem UM. W rządzie Petra Nečasa pełnił funkcję doradcy ds. nauki, później został mianowany Ministrem Edukacji.

Karel Schwarzenberg (1937)

jest czeskim politykiem, przewodniczącym partii TOP09 i byłym Ministrem Spraw Zagranicznych. Po komunistycznym przewrocie w roku 1948 cała rodzina wyemigrowała. Jesienią 1989 wrócił do ojczyzny, gdzie włączył się do życia społecznego, ekonomicznego i politycznego. Prezydent Václav Havel powierzył mu prowadzenie swojej kancelarii. W roku 2007 został mianowany na stanowisko Ministra Spraw Zagranicznych. W roku 2009 był współzałożycielem partii politycznej TOP 09. W roku 2013 kandydował na Prezydenta RCz.

Jefim Fištejn (1946)

jest dziennikarzem, byłym Redaktorem Naczelnym LN. Urodzony w Kijowie ukończył dziennikarstwo na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie. W latach 1969 do 1980 mieszkał w Pradze. Po podpisaniu Karty 77 był prześladowany i zmuszony do wyemigrowania do Wiednia. Od roku 1981 pracował jako komentator amerykańskiej stacji Radia Wolna Europa. W latach 1996 i 1997 był redaktorem naczelnym LN, potem powrócił do RWE, tym razem już z siedzibą w Pradze, gdzie pracował jako zastępca dyrektora programowego. Był również doradcą kilku czeskich polityków.

Petruška Šustrová (1947)

jest dziennikarka i tłumaczką. Z powodów politycznych nie ukończyła studiów na Wydziale Filozoficznym UK. W grudniu 1969 została skazana za działalność opozycyjną. Była sygnatariuszką i rzecznikiem Karty 77, działała w Komitecie Obrony Niesprawiedliwie Prześladowanych. W latach 1990 do 1992 była zastępcą federalnego ministra spraw wewnętrznych. Współpracownik LN. Jest przewodniczącą Rady Instytutu Badań Reżimów Totalitarnych.

Michal Klíma (1960)

jest managerem medialnym. Ukończył Ukończył Politechnikę Praską a pracę w prasie rozpoczął parę miesięcy przed listopadem 1989, kiedy to pomagał w nielegalnej dystrybucji wydawanego w podziemiu dziennika „Lidové noviny”. W latach 1990 do 1997 był ich dyrektorem. W latach 1998 -2009 kierował wydawnictwem Economia. W poprzednich dwóch dziesięcioleciach działał w Unii Wydawców i w Światowej Asocjacji Prasowej. W roku bieżącym założył i kieruje firmą Tablet Media,ukierunkowaną na media tabletowe.

Alexandr Vondra (1961)

jest politykiem i dyplomatą. Były dysydent, sygnatariusz i rzecznik Karty 77, ukończył Wydział Przyrodniczy UK. W początku lat 90. należał do najbliższych współpracowników Prezydenta Václava Havla, później był wiceministrem spraw zagranicznych i ambasadorem w USA. Jako członek ODS był w ostatnich latach ministrem spraw zagranicznych, wicepremierem, a do zeszłego roku ministrem obrony.

Jan Kohout (1961)

je absolvent FF UK, před rokem 1990 výzkumným pracovníkem v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V období let 1990–1995 působil na Ministerstvu zahraničních věcí (MZV) jako referent Odboru MO a později jako ředitel Odboru OSN. V období let 1995–2000 působil jako zástupce vedoucího Stálé mise ČR při OSN, OBSE. Roku 2002 se stal 1. náměstkem MZV. V letech 2004–2008 zastával funkci Stálého představitele ČR při EU. Od roku 2008 do roku 2009 působil jako náměstek ministra zahraničních věcí. Mezi lety 2009–2010 byl místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí. V červenci 2013 byl jmenován ministrem zahraničních věcí.

Petr Zelenka (1967)

jest dramaturgiem, scenarzystą i reżyserem. Za swoją sztukę teatralną „Příběhy obyčejného šílenství” otrzymał Nagrodę Alfreda Radoka. Jest posiadaczem kilku Czeskich Lwów za filmy „Guzikarze”, „Rok diabła”, ”Karamazowie”. Przed wyborami w roku 2010 uczestniczył w przygotowaniu klipu skierowanego do młodzieży „Przekonaj babcię i dziadka, aby nie głosowali na lewicę”, który stał się tematem zawziętych dyskusji.

Pavel Kysilka (1958)

jest ekonomistą, dyrektorem generalnym banku Česká spořitelna. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Pradze a w latach 1986-1990 pracował w Insytutcie Ekonomicznym Akademii Nauk. W latach 90-tych pracował jako główny doradca ministra ds. polityki gopodarczej a następnie na różnych pozycjach w Czeskim Banku Narodowym (włącznie ze stanowiskiem prezesa). Równocześnie - jako ekspert MFW - brał udział w procesie wprowadzania walut narodowych w krajach Europy Wschodniej. W banku Česká spořitelna pracuje od 2000 roku, od 2011 na stanowisku dyrektora generalnego.

Veselin Vačkov (1968)

jest dziennikarz. Absolwent anglistyki i ohemistyki na Uniwersytecie Karola w Pradze oraz lingwistyki komputerowej na uniwersytecie w Oksfordzie. W mediach pracuje od połowy lat 90-tych: współpracował m.in. z BBC i tygodnikiem "Respekt". W dzienniku "Lidové noviny" od 1997 r. W latach 2000-2009 był redaktorem naczelnym, następnie pracował na stanowiskach kierowniczych w wydawnictwie MAFRA. Obecnie ponownie p.o. redaktora naczelnego dziennika.

Petr Pithart (1941)

jest politykiem i nauczycielem akademickim, z wykształcenia jest prawnikiem. W latach 60. był członkiem Komunistycznej Partii Czechosłowacji,ale w czasie normalizacji pracował jako robotnik a po powstaniu Karty 77 należał do jej pierwszych sygnatariuszy. Brał udział w wydawaniu publikacji podziemnych (m. in. był członkiem kolegium redakcyjnego wydawanych w drugim obiegu LN) i w innej działalności opozycyjnej. Po rewolucji został posłem a w latach 1990 - 1992 stał na czele rządu czeskiego. Od powstaniaSenatu w roku 1996 do jesieni roku ubiegłego był członkiem izby wyższej. Od roku 1999 jest członkiem partii KDU-ČSL.