Międzynarodowa czesko-polska konferencja o zwycięstwach i przegranych ludzi opozycji po roku ’89

Strona polska:

Andrzej Grajewski (1953)

jest politologiemi dziennikarzem, kierownikiem redakcji zagranicznej tygodnika „Gość Niedzielny”. W okresie socjalizmu aktywnie zaangażował się w działalność opozycyjną a od roku 1987 był wyrazistą postacią Solidarności Polsko-Czechosłowackiej. W latach 1999 do 2006 był członkiem kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Zbigniew Romaszewski (1940)

jest członkiem Trybunału Stanu. Współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników KOR (1976) i Komitetu Helsińskiego(1980). Podczas stanu wojennego działał w podziemiu, gdzie m. in. zorganizował podziemne Radio Solidarność. Więziony w latach 1982–1984. Senator nieprzerwanie od roku 1989 do 2011, w latach 2007–2011 wicemarszałek Senatu.

Aleksander Kaczorowski (1969)

jest dziennikarzem i tłumaczem, Redaktorem Naczelnym Aspen Review Central Europe. W przeszłości pracował m. in. w redakcjach dziennika Gazeta Wyborcza i tygodników Forum i Newsweek Polska. Jest autorem szeregu esejów o kulturze czeskiej i tłumaczem powieści Hrabala i Škvoreckého.

Jan Rulewski (1944)

jest senatorem Platformy Obywatelskiej. Jeden z twórców struktur NSZZ Solidarność i przewodniczący Regionu Bydgoskiego. Internowany w stanie wojennym. Po roku 1989 poseł i senator.

Stefan Kawalec (1953)

polski ekonom, obecnie prezes zarządu spółki Capital Strategy. Od lat 70-tych aktywnie uczestniczył w działalności opozycyjnej, współpracując m.in. z SKS i KOR. Od 1989 główny doradca ministra Leszka Balcerowicza i współtwórca tzw. "planu Balcerowicza". Wiceminister finansów w latach 1991 - 1994. Później pracował w sektorze prywatnym, głownie w bankowości.

Piotr Semka (1965)

jest dziennikarzem i publicystą. W czasach socjalizmu aktywnie działał w w opozycyjnym Ruchu Młodej Polski i Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Później pracował m.in. w Telewizji Polskiej , dzienniku Rzeczpospolita i tygodniku Uważam Rze. W chwili obecnej publikuje w tygodniku Do Rzeczy. W swoich tekstach często zajmuje się tematyką polityczną i kulturalną związaną z wydarzeniami w Czechach i na Słowacji.

Ryszard Legutko (1949)

jest profesorem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i posłem do Parlamentu Europejskiego z listy Prawa i Sprawiedliwości. W latach osiemdziesiątych był redaktorem podziemnego czasopisma „Arka”, później założycielem krakowskiego think tanku Ośrodek Myśli Politycznej. W latach 2005 do 2009 był kolejno senatorem, ministrem edukacji narodowej i sekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W języku czeskim został wydany jego zbiór esejów „Brzydota demokracji i inne eseje” (Brno 2009).

Radosław Sikorski (1963)

jest Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczy pospolitej Polskiej. Absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, pracował dla brytyjskich i amerykańskich mediów m. in. jako korespondent w Afganistanie, od 2002 do 2005 był członkiem liberalno-prawicowego think tanku American Enterprise Institute. Po powrocie do Polski pełnił funkcje wiceministra obrony narodowej (1992), wiceministra spraw zagranicznych (1998–2001) i ministra obrony (2005–2007). Ministrem Spraw Zagranicznych jest nieprzerwanie od roku 2007.

Jan Lityński (1946)

jest doradca Prezydenta RP do spraw kontaktów z partiami politycznymi. Uczestniczył w strajku studenckim w marcu 1968 roku, następnie działał we władzach KOR i Solidarności. Brał czynny udział we współpracy polskiej i czeskiej opozycji. W latach 1989 – 2001 był posłem na Sejm. W Kancelarii Prezydenta Komorowskiego pracuje od 2010 roku.

 

Paweł Śpiewak (1951)

jest profesorem socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i Dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Współzałożyciel podziemnego kwartalnika kulturalno-filozoficznego Res Publica (1979), działacz Solidarności od roku 1980. W latach 2005–2009 poseł (bezpartyjny wybrany z listy Platformy Obywatelskiej). Autor m.in. książki „Pamięć po komunizmie”.

Józef Pinior (1955)

jest senator Platformy Obywatelskiej. W 1980 roku był założycielem struktur Solidarności na Dolnym Śląsku. Jego postać zainspirowała powstanie filmu 80 milionów (2012) opisującego uratowanie w sposób genialny funduszy dolnośląskiej organizacji związku zawodowego w przeddzień stanu wojennego. Był jedną z głównych postaci Solidarności Polsko – Czechosłowackiej. W latach 2004 – 2009 wykonywał funkcję posła Parlamentu Europejskiego, a od 2011 roku jest senatorem.

 

Bronisław Wildstein (1952)

jest pisarzem i publicystą, redaktorem naczelnym nowopowstałej TV Republika. Współzałożyciel Studenckiego Komitetu Solidarności (1977) – pierwszej opozycyjnej organizacji studenckiej w Polsce. Jego najbliższy przyjaciel i współpracownik Stanisław Pyjas został zamordowany przez SB. W latach 2006 do 2007 był Prezesem Zarządu Telewizji Polskiej S.A. W języku czeskim została wydana jego powieść „Dolina nicości” (Praga 2010).

Jan Rokita (1959)

jest wykładowcą w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. W 80. latach był aktywnym członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, organizacji „Wolność i Pokój” i Solidarności. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu i Przewodniczący sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności MSW. Poseł w latach 1989–2007. Kandydat Platformy Obywatelskiej na premiera w wyborach 2005.

Henryk Wujec (1940)

poradce prezidenta Polské republiky pro sociální otázky. Vzděláním fyzik, od roku 1976 aktivní nejdříve v KOR a potom ve vedení Solidarity. V letech 1988 – 1990 byl tajemníkem  Občanského výboru Lecha Wałęsy. Po roce 1989 byl po několik období poslancem a zastával také funkcí náměstka ministra zemědělství. Od roku 2010 působí v kanceláři prezidenta Komorowského.